Velg en side

PRISER

Å på forhånd forutsi kostnader ved juridisk bistand er generelt sett utfordrende – imidlertid vil vi kunne gi en omtrentlig pris vedrørende bistand i forbindelse med eiendomsoverdragelser og skifteoppgjør ved dødsfall og skilsmisse etter å ha fått oversikt over henholdsvis eiendommens beskaffenhet og boets omfang.

Timesats fra 1050,- + mva

 Prisen må i enkelte situasjoner fastsettes konkret ut i fra sakens kompleksitet.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

3 + 14 =