Jurist Lynn Aasnes ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo og etablerte kort tid etter studiene egen praksis på Heistad i Porsgrunn.

Lynn har en master i rettsvitenskap og har bred erfaring innenfor felt som entreprise, selskapsrett, barnerett og samværsfordeling.

Jurist Lynn Aasnes ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo og etablerte kort tid etter studiene egen praksis på Heistad i Porsgrunn. Lynn har en master i rettsvitenskap og har bred erfaring innenfor felt som entreprise, selskapsrett, barnerett og samværsfordeling.

Tjenester

Barnefordeling er ofte noe av det vanskeligste ved samlivsbrudd. Hvem skal ha foreldreansvaret, og hvordan skal samværet være fordelt? Slike spørsmål kan være grunnlag for konflikt mellom foreldrene, og det kan ha negative konsekvenser for barna. Vi har lang erfaring med slike saker, og søker alltid å ivareta deg og dine nærmeste. 

Å skrive testament handler om å sikre dine nærmeste dersom det skulle skje deg noe. Det kan hende de etterlatte vil ha økonomiske utfordringer ved din bortgang, og det å fordele verdier og gjenstander med affeksjonsverdi i en sorgprosess kan medføre konflikter.

Avtaler i forbindelse med inngåelse av ekteskap og samboerskap er viktig for å sikre begge parter og dine nærmeste i forbindelse ved brudd.

Begge disse temaene er for mange vanskelig å ta stilling til i forkant. Vi bistår både deg som står midt i en slik konflikt, og deg som ønsker å forebygge uoverensstemmelser ved eventuelle brudd eller bortgang. Vi utarbeider testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

Ønsker du juridisk rådgivning vedrørende en avtaleutforming? Har du problemer på arbeidsplassen? Har du utfordringer med utleie, eller ønsker du å ha formalitetene på plass? Har du blitt utsatt for vold eller overgrep? Vi har har lang erfaring og kompetanse på flere felt, og fremmer dine interesser i både mindre og større komplekse saker.

Trenger du bistand innen entreprise og fast eiendom?

Hvert år omsettes det for mange hundre milliarder i bygg og anleggsbransjen, i prosjekter med store summer er det særs viktig og ha kontroll på kontrakter og avtaler.

Et av de største grunnlagene for konflikt i familier tilknyttet arv. Arv og skifte er omfattende prosesser som det kan være lurt å få juridisk rådgivning på. Vi hjelper deg som står i arvs- og skiftesaker.

Ved overtakelse av fast eiendom må mye være på plass for å sikre en trygg handel for begge parter. Derfor kan det være lurt å få dokumenter kontrollert av en jurist. Det vil ofte være behov for bistand ved tvister i tilknytning til bruksrettigheter, eiendomsgrenser og annet.

Vi bistår i alt som handler om fast eiendoms rettsforhold.

Å ha avtaler som definerer ansvar og ivaretar partenes interesser gir grunnlag for et godt forhold, større trygghet, mer frihet og reduserer risiko for tvister. Kontrakter er nødvendig for styring av juridiske relasjoner både for privatpersoner og virksomheter. Vi har erfaring med både kontraktsutforming og tvistesaker, og bistår med rådgivning og utforming av de fleste kontraktstyper.

Rettsregler for selskaper og bedrifter. Alt fra etablering av selskap, valg av selskapstype, hvordan selskapet bør organiseres, aksjonæravtale, til opphør av selskapet, faller inn under selskapsrett.

Tjenester

Barnefordeling er ofte noe av det vanskeligste ved samlivsbrudd. Hvem skal ha foreldreansvaret, og hvordan skal samværet være fordelt? Slike spørsmål kan være grunnlag for konflikt mellom foreldrene, og det kan ha negative konsekvenser for barna. Vi har lang erfaring med slike saker, og søker alltid å ivareta deg og dine nærmeste. 

Å skrive testament handler om å sikre dine nærmeste dersom det skulle skje deg noe. Det kan hende de etterlatte vil ha økonomiske utfordringer ved din bortgang, og det å fordele verdier og gjenstander med affeksjonsverdi i en sorgprosess kan medføre konflikter.

Avtaler i forbindelse med inngåelse av ekteskap og samboerskap er viktig for å sikre begge parter og dine nærmeste i forbindelse ved brudd.

Begge disse temaene er for mange vanskelig å ta stilling til i forkant. Vi bistår både deg som står midt i en slik konflikt, og deg som ønsker å forebygge uoverensstemmelser ved eventuelle brudd eller bortgang. Vi utarbeider testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

Ønsker du juridisk rådgivning vedrørende en avtaleutforming? Har du problemer på arbeidsplassen? Har du utfordringer med utleie, eller ønsker du å ha formalitetene på plass? Har du blitt utsatt for vold eller overgrep? Vi har har lang erfaring og kompetanse på flere felt, og fremmer dine interesser i både mindre og større komplekse saker.

Your Content Goes Here

Et av de største grunnlagene for konflikt i familier tilknyttet arv. Arv og skifte er omfattende prosesser som det kan være lurt å få juridisk rådgivning på. Vi hjelper deg som står i arvs- og skiftesaker.

Ved overtakelse av fast eiendom må mye være på plass for å sikre en trygg handel for begge parter. Derfor kan det være lurt å få dokumenter kontrollert av en jurist. Det vil ofte være behov for bistand ved tvister i tilknytning til bruksrettigheter, eiendomsgrenser og annet.

Vi bistår i alt som handler om fast eiendoms rettsforhold.

Å ha avtaler som definerer ansvar og ivaretar partenes interesser gir grunnlag for et godt forhold, større trygghet, mer frihet og reduserer risiko for tvister. Kontrakter er nødvendig for styring av juridiske relasjoner både for privatpersoner og virksomheter. Vi har erfaring med både kontraktsutforming og tvistesaker, og bistår med rådgivning og utforming av de fleste kontraktstyper.

Your Content Goes Here

Kontakt

Besøksadresse:
Bryggeveien 2, 3941 Porsgrunn

Postboks: Postboks 12, 3995 Stathelle

Epost:
[email protected]

Telefon:
469 53 307

  Kontakt

  Adresse:
  Bryggeveien 2, 3941 Porsgrunn

  Epost:
  [email protected]

  Telefon:
  469 53 307